buxarı

buxarı
is. Divar içində hörülmüş ocaq. Buxarı çırtaçırt yanır, işığı divarların tutqun rəngli naxışlarına, əlvan pərdələrə və xalılara düşürdü. Ç.. Qoca Firuzun . . zirzəmisində isə yenə də buxarı yanmırdı. Ə. M.. Nə buxarı çatıldayır, nə şam yanır otaqda. Ə. Cəm..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • buxari — ə. soba, evin içində divarda qurulan ocaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • basma — I (Gəncə, Göyçay, Kürdəmir) qamışdan hörülən həyət qapısı II (Ağdam) yalan, gop. – Bejə yerə boğazını yırtma, hamı bilir ki, sözləriyin hamısı basmadı III (Çənbərək, Hamamlı, Xanlar, Kürdəmir) kərmə (mal peyinindən hazırlanan yanacaq). – Basmanın …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • basma — 1. 1. «Basmaq»dan f. is. 2. sif. Üzərinə müxtəlif naxışlar, rəng və s. basılmış. Basma çit. Basma sətin. Basma kəlağayı. // is. Parça üzərində naxış. Qanovuz köynəyin atlaz çutqusu; Yaşıl basmaları nə gözəl imiş. A. A.. 3. sif. köhn. Çap edilmiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bulud — 1. is. 1. Səmada toplanan su buxarı yığını. Ağ buludlar. Qara buludlar. – Gün çıxır, göydə bulud qırmızı rəngə boyanır. A. S.. Günəş parça parça ağarışan buludlar arasından süzüb çıxdıqca, hava daha da istiləşir. M. Hüs.. 2. məc. Təhlükə, qorxu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buxarpaylayan — is. tex. Buxar mühərriki silindrlərində buxarı avtomatik paylaşdıran mexanizm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • divar — is. <fars.> 1. Binaların üstünü saxlamaq və daxilini bölmələrə ayırmaq üçün müxtəlif tikinti materiallarından çəkilən sədd. Daş divar. Divara kağız çəkmək. Divarın üz tərəfi. – Muxtar əmi evin eşik divarına söykəndi. M. Hüs.. Divardan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fınxırmaq — f. 1. Havanı burun deşiklərindən güclə buraxmaqla səs çıxarmaq. İnək fınxırır. – Buğa fınxırıb dik ayağa qalxdı. M. Rz.. At fınxırıb iki dal ayaqları üstə göyə qalxdı. «Koroğlu». 2. Səs çıxara çıxara havanı, buxarı, yaxud işlənmiş qazı kəsik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kompressor — <lat.> Havanı, buxarı, qazı sıxmaq üçün maşın. Kompressor stansiyası (həmin maşınlar olan stansiya). – Kompressor stansiyasından gələn yeknəsəq guppultunun arası kəsilmirdi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kondensator — <lat. condensaredən> 1. fiz. Külli miqdarda elektriki toplamaq üçün cihaz. Kondensatoru sarğılarla birləşdirən kimi sarğılardan cərəyan keçəcək və beləliklə, kondensator boşalacaqdır. M. Süleymanov. 2. İşlənmiş buxarı soyutmaq üçün cihaz;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kvars — <alm.> 1. Kristallar, yaxud başdanbaşa kristal kütlələr halında təsadüf edilən rəngsiz mineral silisium oksidi. Kvars süxurları. Kvars kristalları. 2. dan. Təbabətdə tətbiq edilən kvars lampası ilə şüalandırma. Kvars lampası –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”